Lunds AC

För närvarande kör vi inte något klubbmästerskap

 

 

 

 

Klubbmästerskapet 2019 - ställningen efter 7 tävlingar    
    Hörby 14/4 H-holm 28/4 Eslöv 4/5 Svedala 26/5 Eslöv 9/6 H-holm 15/6 T-lilla 12/7 Ö-ljunga 15/10 Totalt
    Asfalt Asfalt Grus Asfalt Asfalt Grus Grus/Asfalt Grus  
1 Terese 0 0 0   1,7 1,2 9 2,5 14,4
2 Daniel 2 3,5   2 2   1,7   11,2
3 Marcus 1 2,3   0 4   1,3   8,6
4 Håkan 1,5 0   1,5 2,5   0   5,5
5 Tommy 1,3 0 1,2 0 1,7 1 0   5,2
6 Slavek 0 1,5   0 2   1,5   5
7 Andreas 1,4 1,6     0   0 1,5 4,5
8 Jörgen 0 0   1,4 1,4   1,4   4,2
9 Ingvar 2,1 0   0 0   0 1,5 3,6
10 Claes 0 1,3   1,7 0   0   3
11 Anders 1,3 0   0 1,2   0   2,5
12 Janne 0 0   1 1,1   0   2,1
13 Thomas 0 0 1   0   0   1

 

Årets klubbmästerkskap omfattar 8 tävlingar, varav 4 är asfalt, 3 är grus och 1 är mix grus/asfalt.

Poängen kommer att räknas ut som en kvot mellan antal startande i klassen och klassplaceringen.

T.ex om det är 10 startande i klassen och man får placering 5, så erhåller man 2 poäng.

 

Följande tävlingar ingår i mästerskapet:

14/4  Expresspecialen, Hörby                             Asfalt

28/4  Hässleholms GP                                          Asfalt

4/5    AM Elteknik Rallysprint, Eslöv                Grus

26/5  Svedala Runt                                                Asfalt

9/6    Bilmånsson Rallyspprint, Eslöv               Asfalt

15/6  Temahallen Grussprint, Hässleholm      Grus

12/7  Österlensprinten, Tomelilla                      Grus/Asfalt

5/10  Mini Smedsvängen, Örkelljunga              Grus

Inställda tävlingar ersätts ej!

 

Priset ”Årets Blyfot” kommer att delas ut under festliga former vid årets slut alternativt på årsmötet.